RDW Erkend

Over de RDW

De RDW bewaakt de milieu- en veiligheidsaspecten van het Nederlandse voertuigenpark. Voertuigen die in Europa en Nederland rondrijden hebben strenge veiligheids- en milieukeuringen ondergaan voor ze de weg op mochten. Als Europese toelatingsautoriteit ziet de RDW er op toe dat voertuigen, maar ook onderdelen daarvan, aan de Europese en in sommige gevallen ook aan de wereldwijde eisen voldoen. En dus veilig en schoon genoeg zijn. De RDW voert deze werkzaamheden uit in opdracht van de Nederlandse overheid.

Is het weer bijna tijd voor de APK keuring van je auto? Plan dan vandaag nog  jouw afspraak in bij Roels Auto & Boot. Wij kunnen jouw auto morgen al voor je keuren.

RDW APK keuring

Nadat voertuigen zijn toegelaten op de weg en een kenteken hebben gekregen, blijft de RDW de veiligheid van voertuigen periodiek in de gaten houden. Dat gebeurt onder meer door de APK. Nederlandse garages voeren deze APK-keuringen uit; de RDW controleert of het goed gebeurt. Ook milieuaspecten, zoals bijvoorbeeld de uitstoot van schadelijke stoffen, vallen onder de APK. Veiligheid en milieu blijven dus een permanent punt van controle gedurende de hele periode dat voertuigen op de weg rondrijden.

RDW APK steekproef

De RDW controleert steekproefsgewijs of keuringsinstanties de APK keuringen op de juiste manier uitvoeren. Hierdoor ben je er zeker van dat de keuringen op een eerlijke en juiste manier worden uitgevoerd. Wanneer uit een steekproef naar voren komt dat de keurmeester de keuring niet goed heeft uitgevoerd, volgt een sanctie van de RDW. Als aan een voertuig een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. Hierdoor kan jouw wachttijd toenemen.

Pin It on Pinterest